Er zijn verschillende stoornissen die onder de verzamelnaam autisme vallen. De verzamelnaam is nu ASS: autisme spectrum stoornis. Vroeger werd dit PDD-NOS, Asperger of klassiek autisme genoemd. Je leest hier meer over dit onderwerp.

Wat is autisme (ASS)?

Jongeren met autisme denken op een andere manier. Ze vinden het vaak moeilijk om te begrijpen wat een ander denkt en voelt. Ze hebben andere verwachtingen over hoe iets zal gaan. En ook de communicatie met anderen verloopt voor hen op een andere manier. Jongeren met autisme verwerken ook wat ze horen, zien en voelen op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan geluiden of temperatuur. Daardoor zijn ze voor sommige prikkels extra gevoelig. Andere prikkels merken ze juist nauwelijks op.

Jongeren met autisme kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Elke jongere heeft dan ook een andere mix van sterke en zwakke kanten.

Positieve kanten van autisme zijn:

Omgeving:

 • Durft veel
 • Houdt van orde en prikkelarm
 • Merkt veranderingen snel op
 • Hoort geluiden vaak als eerste

Cognitief:

 • Geboeid door ongewone dingen
 • Onderzoekt de wereld grondig
 • Veel kennis van bepaalde onderwerpen

Kansen in onderwijs:

 • Kan ongestoord werken
 • Houdt van orde
 • To do-lists en stappenplannen
 • Sterk visueel geheugen

Sociaal:

 • Is eerlijk
 • Is zichzelf
 • Beleefd
 • Afspraak = Afspraak
 • To-the-point zijn

Praktisch:

 • Is technisch
 • Houdt van logica
 • Oog voor detail
 • Goed in planmatig werken
 • Gebruik van schema’s
Jongeren met autisme vallen ook op omdat zij:
 • Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • Weinig begrip en gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding
 • Moeite met het leren van sociale ervaringen
 • Moeilijk kunnen voorstellen wat iemand anders denkt en voelt
 • Bang zijn voor veranderingen
 • Vasthouden aan bepaalde gewoontes
 • Koppigheid en drift (veroorzaakt door angst)
 • Een eenzijdige belangstelling
 • Sterk of juist weinig gevoelig voor prikkels als geluid, temperatuur en aanraking
 • Soms een trage taalontwikkeling
 • Eigenaardig, ouderwets taalgebruik
Animatie en beeldverhaal over autisme

Hieronder kan je een animatie bekijken. Dit geeft op een eenvoudige manier uitleg over de diagnose. Het filmpje kan ook bekeken worden in het ArabischPools en Tigrinya. Ook kan je het teruglezen in een beeldverhaal.

De beeldverhalen zijn een gezamenlijk product van het Kenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatriePharos en Levvel (voorheen de Bascule en Spirit).

Inspiratie over ondersteuning bij studie

Heb jij ondersteuning nodig om jouw opleiding met succes te volbrengen? Weet jij wat je kan helpen om je studie beter te kunnen volgen? Lees ter inspiratie over mogelijke manieren van ondersteuning:

Wil je op jezelf gaan wonen en gelijktijdig een mbo-studie volgen?

Jados helpt mbo’ers met autisme om succesvol te studeren en begeleidt jou bij en naar zelfstandig wonen. Jados richt zich specifiek op mbo-studenten met autisme. Zij begeleiden jou op de punten waar jij het nodig hebt en je hebt de ruimte om zelf de dingen te doen die je zelfstandig kunt. Lees meer op hun website:

Meer weten?

Meer weten over autisme en onderzoek? Lees er meer over op autisme.nl

Hoe regel je ondersteuning of advies?

Ga in gesprek met je studentcoach. De studentcoach kan je eventueel verwijzen naar het CvS voor een adviesgesprek.

banner-1

Stel je vraag op WhatsApp

Via WhatsApp kun je gemakkelijk de vragen stellen die jou bezighouden over bijvoorbeeld school en werk, maar ook persoonlijke vragen.

CheckIt_Chat_groot