Bij het Centrum voor Studentontwikkeling werken Schoolmaatschappelijk werkers, Experts passend ondersteunen, Loopbaancoaches, Experts leren en gedrag en orthopedagogen die onderzoeken leerproblemen uitvoeren. De route voor aanmelding van een traject is altijd via de interne verwijsstructuur: studentcoach dient een vraag in bij het supportteam en de expert passend ondersteunen adviseert over de passende ondersteuning vanuit het CvS.

Hieronder vind je het aanbod van het CvS voor schooljaar 2021/2022.

Aanbod voor studenten 

Expertise en aanbod voor medewerkers en onderwijsteams