Of je nu alleen online lessen hebt met je klas of een combinatie van online en fysiek, het kan een hele uitdaging zijn om goed contact te onderhouden en een relatie op te bouwen met je studenten.

Met behulp van deze toolkit helpen we je op weg om je studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. En vergeet niet: je bent niet alleen! Kun je zelf ook een helpende hand gebruiken? Schakel dan je collega’s, je manager, het supportteam, het buurtteam/SMW in om eens mee te denken.

Misschien lees je veel dingen die voor jou een open deur zijn en heb jij zelf ervaringen die je wilt delen of tips die hier nog bij moeten, mail die dan naar checkit@rocmn.nl.

Zorgen over je studenten?

We voelen ons samen met alle ketenpartners verantwoordelijk voor kwetsbare studenten. Het is in deze situatie belangrijk om goed te kijken wat de mogelijkheden zijn om de druk in gezinnen wat te verlichten. Door (extra) inzet van de hulpverlening, bijv. extra contact tussen gezinswerker en gezin.

We hebben veel studenten uit gezinnen die door de COVID-19 maatregelen dusdanig uit evenwicht zijn geraakt dat de basisverzorging en emotionele én fysieke veiligheid van onze studenten onder grote druk zijn komen te staan. In een aantal gezinnen is steun vanuit het netwerk en school dagelijks noodzakelijk om de leden van het gezin ‘net voldoende’ basisverzorging en structuur te kunnen bieden. Met het wegvallen van deze steunbronnen, is er een verhoogd risico ontstaan op:

 • Ruzies, spanningen, stress
 • Chaos, moeite met huishouding op orde houden (denk aan gezamenlijke eetmomenten, dagstructuur, dag-/nachtritme).
 • Middelengebruik
 • Ontbreken van gerichte aandacht voor de jongere
 • Ontbreken van rust om te kunnen spelen of schoolopdrachten te kunnen maken

Bij wie kun je terecht met je zorgen?

Voor Utrecht: Je kunt contact opnemen met het Buurtteam mbo.

Voor Nieuwegein en Amersfoort: neem contact op met Schoolmaatschappelijk werk

Leerplicht kan bij studenten thuis langsgaan als je geen contact krijgt of je zorgen maakt

Schoolmaatschappelijk werker Marja over wat je kunt doen als je je zorgen maakt:

“Allereerst: zeg wat je voelt/ziet tegen de student. Maak contact dus en niet alleen via app. Ik zie/hoor wel eens van docenten dat als ze maar app contact hebben dat dat voldoende is. Zorg dat je de student echt spreekt!

Lukt het niet om contact te krijgen? Schakel Leerplicht/RMC in. Of vraag smw om te bellen. Schakel ouders in, ook bij 18+: je maakt je zorgen.

Behoefte aan ruggespraak? Spar met supportteam, AZ-er of Buurtteam/SMW.”

Hoe bereik je het Buurtteam mbo?

Stuur een mailtje naar: mbo@buurtteamsutrecht.nl waarin je aangeeft teruggebeld te willen worden. Vermeld hierin je telefoonnummer (en eventueel alvast waar het over gaat). Het buurtteam mbo leest de mails dagelijks en zorgt dat een beschikbare hulpverlener contact opneemt.

Als je Schoolmaatschappelijk werk op jouw college hebt

Bel of mail met de collega van SMW die op jouw locatie werkt. Je kunt ook altijd contact met het CvS opnemen.

Op de studentenpagina voor SMW vind je deze contactmogelijkheden: contactformulier en WhatsApp

En Leerplicht?

Als er aan jouw college een Leerplichtcollega aanwezig is dan zoek je die op. Als er een Leerplichtambtenaar bekend is bij de student dan kun je het best diegene benaderen. Op schoolwerkt.nl vind je de nodige contactgegevens.

Afspraken met Leerplicht over verzuim in een notendop

 • Studenten die niet deelnemen aan online onderwijs, zijn ongeoorloofd afwezig. Na 16 uur ongeoorloofd verzuim worden studenten automatisch gemeld bij DUO. Het is mogelijk om de studenten waar zorgen over zijn eerder te melden via de contactpersoon van leerplicht/RMC of door middel van een melding overig verzuim via DUO. Leerplicht/RMC stemt met de school af of een interventie wenselijk is en op welke manier.
 • Bij studenten die uit beeld zijn (18- en 18+) geldt dezelfde procedure. Leerplicht/RMC heeft de mogelijkheid om op deurbezoek te gaan en het contact op gang te brengen tussen de student, eventueel de ouders en de school.
 • De contactpersonen van Utrecht en Nieuwegein vind je hier. De contactpersonen van Amersfoort vind je via deze link, je kunt ook een bericht met telefoonnummer achterlaten in de mailbox leerplicht@amersfoort.nl (18- Amersfoort) rmcregioeem@amersfoort.nl (18+ regio).

Wat kun je in de online les doen?

Werken in de online omgeving (Teams of BlackBoard)
Hoe zorg je er tijdens je online lessen voor dat je een band kunt opbouwen met je student?

 • Houd zelf altijd je camera aan.
 • Spreek af dat studenten in ieder geval bij de start en bij de afsluiting van de les hun camera aan hebben.
 • Merk je dat de studenten tijdens de les telkens hun camera uitdoen? Zorg er dan voor dat je regelmatig momenten hebt waar de student moet terugkeren met camera. Bijvoorbeeld om iets te laten zien of om iets te vertellen tegen de klas.
 • Noem alle studenten bij naam.
 • Gebruik een positieve toon en wees authentiek. Hou jij er van om tijdens je fysieke les veel grapjes te maken? Probeer dit dan ook online te doen. De student zal het waarderen.
 • Start elke mentorles met een check-in: hoe zit je erbij vandaag. Voor een voorbeeld, zie verderop bij inspirerende vormen. Als je dit elke les doet kun je ook snel reageren als een student opeens of een paar keer achter elkaar laag scoort.
 • Maak koppels. Koppel studenten in duo’s aan elkaar. Is het duomaatje er niet? Laat de aanwezige student dan contact zoeken. Zie hieronder voor tips om het op te starten.
 • Post niet alleen maar lessen en afspraken op teams; doe ook eens iets leuks in de chat! Een inspirerend filmpje? Een boek dat de studenten echt moeten lezen? Een leuke tip voor het weekend? Deel het met ze en daag ze uit om dit zelf ook te doen.
 • Geef interactieve online opdrachten aan de studenten. Laat de student bijvoorbeeld uiteen gaan in kleine groepjes in teams, zo kunnen studenten onderling hun contacten weer oppakken. Je kunt de Breakout Rooms namen geven, bijvoorbeeld Zolder, Tuin, Strand, Skipiste etc.
 • Lees ook op intranet de Vijf tips van de CSR voor excellent online onderwijs.

Steven Pont deelt in deze video tips over het stimuleren van mentale gezondheid bij leerlingen in voortgezet en beroepsonderwijs

Tips voor een betere verbinding

 • Gebruik je nog geen WhatsApp om je studenten te bereiken? Doen! Niet alleen voor de kritische aansporing maar ook voor een compliment of om de student te laten weten dat ie wordt gezien. (NB: je kunt voor je studentencontact een aparte WhatsApp Businessaccount aanmaken die je koppelt aan je 030-nummer van school. In WhatsApp Business zitten handige extra functies.)
 • Laat het contact niet afhangen van de student, maar neem zelf contact op. Bij afwezigheid zo snel mogelijk maar in ieder geval dezelfde dag nog.
 • Plan 1 op 1 momenten in met de student. Dit is net zo waardevol als een les met de groep
 • Gebruik de kracht van de groep: verzamel met de klas op een online whiteboard argumenten om wel naar de online les te komen en stuur dit naar de afwezige studenten. Of neem met de klas een korte video op om studenten die moeite hebben met aanhaken te motiveren.
 • Heeft een collega-docent van jou beter contact met een student waar jij je zorgen om maakt? Laat de docent dan contact opnemen met deze student
 • Mirro. Mirro biedt online ondersteuning bij moeilijke periodes. Dit is voor elke student toegankelijk en laagdrempelig. Meer informatie: checkitroc.nl/home/modules-mirro/
 • Ouderbetrokkenheid. Schakel ouders in bij afwezigheid. Vraag bij voorbeeld aan je student: Wie mag ik bellen als ik je niet kan bereiken, als er met jou iets gebeurd en ik bezorgd ben? Vaak krijg je zo degene die het meeste impact heeft bij de student.
 • Een student wil van jou weten of het je uitmaakt dat hij wel of niet komt. Een toon die gunnend (ik gun jou dat je mee blijft doen, je diploma haalt, contact hebt met medestudenten, etc), positief (ik geloof in jou, het is fijn om jou erbij te hebben, etc.) en authentiek (ik vind het echt jammer als je er niet bij bent, ik maak me zorgen om je, ik vind het ook moeilijk deze periode) is werkt!

Inspirerende vormen voor online contact

E-cards om te gebruiken

e-card 3

Je kunt ook deze e-cards gebruiken: voor een studie die jarig is, op stage gaat of die je een compliment wilt geven of wilt feliciteren met een goed resultaat. (Met dank aan B&A college)

Voorbeeld van een check-in. Te gebruiken als sjabloon om zelf aan te passen.

Maatjes in de klas, hoe pak je dat aan? Download hier de toelichting, voorbereiding en contract.

Meer lezen en zien?

Wil je meer informatie over bovenstaande onderwerpen? Kijk dan eens op:

Download met de hele klas tegelijk de Grow it app. Tot 15 maart kunnen jongeren (tot 25 jaar) zich aanmelden en 3 weken lang meedoen aan challenges in de app. Lees meer over de app in dit artikel: https://amazingerasmusmc.nl/actueel/rotterdamse-grow-it-app-steunt-alle-nederlandse-jongeren-in-nieuwe-lockdown/.