Voor de meeste studenten die van het voortgezet onderwijs komen is de overgang naar het mbo lastig, voor een student die van het OPDC, orthopedagogisch en didactisch centrum, komt is de overgang meestal nog veel moeilijker. Op het OPDC zijn er kleine groepen, is er veel structuur, is er intensieve begeleiding door de mentor en het basisteam en kennen alle medewerkers de leerlingen. Wat kun jij doen voor jouw student die van het OPDC komt om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat is het OPDC precies?

Op het OPDC kan een leerling een korte periode zijn tot maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen in een bijzondere setting een regulier diploma halen.

Het OPDC Utrecht brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het OPDC Utrecht is een orthopedagogisch en didactisch centrum, bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs dreigen te verliezen of al verloren hebben.

Op het OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen. Het OPDC biedt een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden. Het OPDC begeleidt iedere leerling naar een school, een diploma of werk.

Wat werkt

 • Lees het Digitaal Doorstroomdossier van de student (in EduArte onder Documenten).
 • Mail of bel met de mentor van de student op het OPDC voor een warme overdracht.
 • Maak een afspraak met de OPDC expert voor het MBO (zie onder bij Nazorg) over de ondersteuningsbehoefte op het MBO.
 • Openheid: bespreek met de student zijn tijd op het OPDC en vertel hem dat het begrijpelijk is dat het erg wennen is op het ROC en dat dat voor alle leerlingen van OPDC geldt.
 • Vraag de student naar zijn Onderwijsperspectiefplan: wat is daarin te lezen over Schooladvies, Ondersteuningsbehoefte en Handelingsadviezen.
 • Vertaal de behoefte en adviezen naar de situatie op het MBO:  vraag de student wat werkte op het OPDC en wat hij nu nodig heeft om net zo goed of nog beter te functioneren.
 • Maak een kort lijstje met de dingen die voor jou haalbaar zijn in de klas.
 • In het gesprek met OPDC erbij evalueer je alle bovenstaande punten.
 • Maak afspraken wat de OPDC expert MBO verder nog voor jullie kan betekenen en hoe jullie contact houden.
 • Bekijk de onderwerpen op Check it voor medewerkers die relevant zijn voor deze student, bijvoorbeeld over autisme, ADHD, ODD etc.
 • Onderzoek welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning extern of intern.

Nazorg OPDC

 • De OPDC expert MBO kunnen ondersteunen bij het succesvol instromen in het MBO.
 • Schakel de OPDC expert MBO op tijd in, wacht niet tot er veel verzuim is.
 • De OPDC expert MBO werkt vraaggestuurd.

De OPDC experts MBO zijn:

Eveline Bakker – e.bakker@opdc-utrecht.nl – 06 1994 1208

Sensel Lap – s.lap@opdc-utrecht.nl – 06 1804 6750

 

Meer informatie over het OPDC op: https://www.opdc-utrecht.nl/