Hieronder vind je bij een aantal veelverkomende problematieken handelingswijzers. Bij sommige problematieken is ook een pagina op Check it voor medewerkers beschikbaar, dat staat er dan bij.

Op school en op stage/werk
Studenten met een specifieke problematiek lopen in verschillende contexten tegen verschillende dingen aan. We delen hieronder handelingswijzers voor op school en brochures voor ‘werken met een beperking’ om in te zetten op stage of werkplek.

Op school

Op stage en werkplek

Hoe zijn de handelingswijzers op school te gebruiken?

De website van Cordys geeft deze twee voorbeelden:
1. Boven de handelingswijzer wordt de naam van de betreffende leerling (leerlingen) geschreven en bij een leerlingbespreking wordt de handelingswijzer besproken. Zo heeft de vakdocent op 1 A4-tje de informatie over de problematiek van de betreffende leerling.

2. De handelingswijzer wordt nog voor de leerlingbespreking met de leerling (en diens ouders) doorgenomen. Uit de algemene opsomming van de beste aanpak in de klas worden díe suggesties gehaald die het meest kansrijk zijn volgens leerling (en ouders). Deze inbreng wordt vervolgens meegenomen naar de leerlingbespreking en liggen aan de basis van de door het team geformuleerde actiepunten. De inbreng van de leerling en de ouders benadrukt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

De handelingswijzers zijn vrij te gebruiken, te kopiëren of te bewerken.