• Merk je op school dat het niveau toch niet helemaal bij je past?
 • Welke begeleiding past het best bij jou?
 • Wat zijn je sterke kanten en je minder sterke kanten als het gaat om leren, inzicht en toepassing?
 • Wil je nu weleens weten hoe het zit met jouw intrinsieke motivatie en je persoonlijkheidssterkten/-zwakten?

Een AMN Talentscan kan ingezet worden om een antwoord op je vraag te vinden. Een talentscan kan gemaakt worden op alle niveaus.  De test moet worden aangevraagd door de opleiding en wordt afgenomen bij het Centrum voor Studentontwikkeling.

Wat kun je verwachten als je een AMN-talentscan gaat maken

De test maak je helemaal digitaal op de computer. Er zijn open vragen, invulvragen en meerkeuzevragen.

De AMN talentscan meet de cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en competenties van een student.

Aan het begin van elk onderdeel staat een duidelijke uitleg over wat er van je verwacht wordt. Bij sommige vragen is een tijdslimiet ingesteld en ook dat staat duidelijk aangegeven.

De resultaten van al deze testonderdelen komen samen in een overzichtelijke rapportage. Deze rapportage wordt met jou besproken door een expert van het Centrum voor Studentontwikkeling. Er zit ook een advies bij over de begeleidingsstijl die het best bij je past.

Het duurt maximaal twee uur om de AMN Talentscan te maken. Halverwege de test is er een pauze.

Uit welke onderdelen bestaat de AMN Talentscan:
Cognitieve capaciteit

Hiermee bedoelen we je leerintelligentie en logisch redeneren. Deze worden gemeten aan de hand van vijf testonderdelen:

 • Numerieke aanleg
 • Verbale aanleg
 • Redeneervermogen
 • Evaluatievermogen
 • Ruimtelijk inzicht
Persoonlijkheid

Je persoonlijkheid wordt gemeten in deze vier testonderdelen:

 • Inzet
 • Werkhouding
 • Zelfredzaamheid
 • Altruïsme
Competenties

Ten slotte worden je competenties gemeten aan de hand van acht testonderdelen:

 • Leiden en beslissen
 • Ondersteunen en samenwerken
 • Interacteren, beïnvloeden, presenteren
 • Analyseren en interpreteren
 • Creëren en leren
 • Organiseren en uitvoeren
 • Aanpassen en aankunnen
 • Ondernemen en presteren
 Voorbeelden

Met de knop hieronder vind je voorbeelden van vragen en opgaven.

banner-1

Stel je vraag op WhatsApp

Via WhatsApp kun je gemakkelijk de vragen stellen die jou bezighouden over bijvoorbeeld school en werk, maar ook persoonlijke vragen.

CheckIt_Chat_groot