Soms gaat het niet zo soepel met school en krijg je met leerplicht of RMC te maken. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je thuis problemen hebt of doordat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt. Wij willen dan met jou overleggen en kijken naar oplossingen. Als je nog geen 18 bent betrekken we ook altijd je ouders erbij.

16-18 JAAR: KWALIFICATIEPLICHT

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat zij hun startkwalificatie moeten behalen. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 of een havo of vwo-diploma. Een vmbo-diploma geeft weliswaar toegang tot het mbo, maar is geen startkwalificatie. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren tot 18 jaar onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Met een startkwalificatie heb je een grotere kans op het vinden van werk. In een aantal gevallen word je vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Bijvoorbeeld als je praktijkonderwijs volgt, als je zeer moeilijk leert en dit aantoonbaar is, of wanneer een meervoudige handicap een rol speelt.

18-23 JAAR: RMC (REGIONALE MELD- EN COÖRDINATIEFUNCTIE VOOR VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS)

De laatste fase richt zich op jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Het gaat hierbij om jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald, verzuimen van school, dreigen uit te vallen of geen schoolinschrijving hebben. RMC trajectbegeleiders gaan actief op deze jongeren af om ze te bewegen alsnog hun opleiding af te maken of terug te keren naar school. De RMC trajectbegeleider geeft passende hulp om ervoor te zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. Soms komt naar voren dat je geen opleiding meer wil of kan volgen. De RMC trajectbegeleider verwijst jou dan door richting werk (bijvoorbeeld via de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente) of hulpverlening.

SAMENWERKING LEERPLICHT EN ROC Midden Nederland

Leerplicht werkt samen met het ROC Midden Nederland om jouw kans op een diploma te vergroten. We doen dit door verzuimmeldingen op te pakken, met jou en je ouders of verzorgers in gesprek te gaan en voorlichting te geven op school. We kunnen dit gesprek voeren op school, in het kantoor van de gemeente of bij jou thuis. Het doel is om jouw belemmeringen te vinden en te helpen deze weg te nemen. Leerplicht is er dus niet alleen om te controleren en te waarschuwen, maar ook om te helpen.

Hoe kun je Leerplicht/RMC bereiken?

Trajectbegeleiders van Leerplicht/RMC zijn regelmatig aanwezig op de verschillende locaties van ROC Midden Nederland.

Je kunt hen in Utrecht telefonisch bereiken op 030 – 2862660 en per mail naar leerplicht@utrecht.nl.

Je kunt hen in Amersfoort telefonisch bereiken op 14 033 en per mail naar leerplicht@amersfoort.nl.

Op schoolwerkt.nl kun je opzoeken wie jouw leerplichtambtenaar in de regio Utrecht is. Voor buiten regio Utrecht kun je kijken op de website van jouw gemeente.

banner-1

Stel je vraag op WhatsApp

Via WhatsApp kun je gemakkelijk de vragen stellen die jou bezighouden over bijvoorbeeld school en werk, maar ook persoonlijke vragen.

CheckIt_Chat_groot