Als je een probleem niet kunt oplossen, blijf er niet mee zitten, je kunt naar de Contactpersoon Ongewenst Gedrag (COG).

De COG houdt zich bezig met zaken/problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals: (seksuele) intimidatie, (stage)discriminatie, racisme, radicalisme, agressie en geweld, en pesten.

Waarom een Contactpersoon Ongewenst Gedrag?

Het ROC Midden Nederland streeft naar een prettig en veilig klimaat voor iedereen die er studeert en werkt. Je veilig voelen, in een prettige sfeer en in de omgang met anderen, staat hoog in het vaandel. Vormen van ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, racisme, discriminatie, radicalisering en pesten, worden dan ook niet geaccepteerd.

Mocht je daar toch mee te maken krijgen via school of op de stage-/leerwerkplek, dan kun je in gesprek gaan met de COG. De COG werkt volgens het ‘beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag’. Iedere locatie heeft een COG, de namen zijn bekend bij de recepties. Het maakt niet uit of je een BOL- of een BBL-student bent.

De COG is het eerste aanspreekpunt bij klachten, meldingen en vragen over ongewenst gedrag door een werknemer van ROC Midden Nederland of een medestudent gericht tegen een student. Studenten, ouders, verzorgers en belanghebbenden kunnen de COG bereiken via onderstaande mogelijkheden.

Welke ondersteuning kan de COG je bieden?

 • de COG bespreekt met jou het ongewenst gedrag;
 • de COG geeft je informatie over aanpakmogelijkheden;
 • je kunt met de COG bespreken welke aanpak jij het liefste wilt;
 • de COG kan (indien je dat wilt) ook helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

We blijven bereikbaar!

Ook tijdens de lockdown gaat je opleiding door: je studeert gedeeltelijk thuis, online, achter je computer. Ook veel stages gaan gewoon door.

En ook in deze tijd zijn wij gewoon bereikbaar, kijk hieronder voor de mogelijkheden om contact met ons op te nemen, ook als je niet op de locatie komt zijn we er voor je,

Contact met een Contactpersoon Ongewenst Gedrag:

 • Via de knoppen bovenaan deze pagina kun je anoniem ​​appen met de COG van jouw locatie
 • ​Via de receptie van de locatie is de COG snel aanspreekbaar
 • Via ‘mijnrocmn’ voor studenten.
 • Via e-mail: elke locatie heeft een eigen contactpersoon ongewenst gedrag mailadres: cog.locatienaam​@rocmn.nl (voorbeeld: cog.harmonielaan@rocmn.nl) De COG zal je mail binnen enkele werkdagen beantwoorden.

Als je liever praat met een COG van een andere locatie, of een externe vertrouwenspersoon dan kan dat ook altijd.

Andere hulplijnen bij klachten over ongewenst gedrag:

Interne Vertrouwenspersonen

Je kunt je als student ook melden bij de interne vertrouwenspersonen (IVP).  Als een melding een klacht wordt, zullen zij betrokken worden. De interne vertrouwenspersonen zijn:​ Justi Borst (tel: 06 40 63 97 48) en Maarten Houwer (tel: 06 24 82 81 78).  Bereikbaar via het e-mailadres: internevertrouwenspersoon@rocmn.nl​

De externe vertrouwenspersoon

Als het je niet lukt om de klacht op te lossen, dan kun je ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan eventueel bemiddelen of je behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Miriam Smit
06 21 39 74 42
rocmn@humanresults.nl

De klachtencommissie

Het ROC Midden Nederland is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie BVE. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het College van Bestuur over:

 1. de gegrondheid van de klacht;
 2. het nemen van maatregelen;
 3. overige door het CvB te nemen besluiten.

Adresgegevens:

Stichting Onderwijsgeschillen – Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Bezoekadres: Zwarte Woud 2 – 3524 SJ Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl

Het Meldpunt Vertrouwensinspectie

Voor klachten over ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek of geestelijk geweld (pesten) kun je ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan je advies geven. Telefonisch meldpunt: 0900-1113111.

Als je meer wilt weten over de regeling of meer informatie nodig hebt:

Meer informatie is verkrijgbaar bij de coördinatoren van het netwerk COG: Maarten Houwer of Justi Borst

banner-1

Stel je vraag op WhatsApp

Via WhatsApp kun je gemakkelijk de vragen stellen die jou bezighouden over bijvoorbeeld school en werk, maar ook persoonlijke vragen.

CheckIt_Chat_groot