Als je een probleem niet kunt oplossen, blijf er niet mee zitten, je kunt naar de Contactpersoon Ongewenst Gedrag (COG).

De COG houdt zich bezig met zaken/problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals: (seksuele) intimidatie, (stage)discriminatie, racisme, radicalisme, agressie en geweld, en pesten.

Waarom een Contactpersoon Ongewenst Gedrag?

Binnen ROC Midden Nederland willen we dat medewerkers en studenten wederzijds respect tonen voor elkaars persoon en overtuiging, en dat we elkaar daar ook op aan kunnen spreken. Behandel een ander zoals jij zelf ook behandeld wil worden. Een goede sfeer en dus gewenste omgangsvormen zijn belangrijk en daarvoor willen ongewenst gedrag voorkomen en anders stoppen. Als je een probleem niet kunt oplossen, blijf er niet mee zitten, je kunt naar de Contactpersoon Ongewenst Gedrag (COG). De COG houdt zich bezig met zaken/problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals: (seksuele) intimidatie, (stage)discriminatie, racisme, radicalisme, agressie en geweld, en pesten. Dit kan voorkomen op school, maar ook bij je stage (BOL) of leerwerkplek (BBL). De COG is bereikbaar, ook als je niet op locatie bent.

Welke ondersteuning kan de COG je bieden?

  • de COG bespreekt met jou het ongewenst gedrag;
  • de COG geeft je informatie over aanpakmogelijkheden;
  • je kunt met de COG bespreken welke aanpak jij het liefste wilt;
  • de COG kan (indien je dat wilt) ook helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

Meer informatie

Wil je weten hoe we ongewenst gedrag proberen te voorkomen of waar je terecht kunt als je ergens mee zit, kijk dan in het beleid en de klachtenregelingen ongewenst gedrag.

Contact met een Contactpersoon Ongewenst Gedrag:

  • Via de knoppen bovenaan deze pagina kun je anoniem ​​appen met de COG van jouw locatie
  • ​Via de receptie van de locatie is de COG snel aanspreekbaar
  • Via ‘mijnrocmn’ voor studenten.
  • Via e-mail: elke locatie heeft een eigen contactpersoon ongewenst gedrag mailadres: cog.locatienaam​@rocmn.nl (voorbeeld: cog.harmonielaan@rocmn.nl) De COG zal je mail binnen enkele werkdagen beantwoorden.

Als je liever praat met een COG van een andere locatie, of een externe vertrouwenspersoon dan kan dat ook altijd.

Andere hulplijnen bij klachten over ongewenst gedrag:

Interne Vertrouwenspersonen

Je kunt je als student ook melden bij de interne vertrouwenspersonen (IVP).  Als een melding een klacht wordt, zullen zij betrokken worden. De interne vertrouwenspersonen zijn:​ Justi Borst (tel: 06 40 63 97 48) en Ikram Bouchal (tel: 06 36 01 89 80 ).  Bereikbaar via het e-mailadres: internevertrouwenspersoon@rocmn.nl​

De externe vertrouwenspersoon

Als je graag een melding/klacht wil bespreken met iemand buiten ons ROC, dan kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan eventueel bemiddelen of je behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Miriam Smit
06 21 39 74 42
rocmn@humanresults.nl

Klacht

Het komt voor dat een melding over ongewenst niet in gesprekken naar tevreden opgelost kan worden. Dan kun je als student en ouder/verzorgende van een minderjarige een klacht indienen. Dit kun je op verschillende manieren doen

  1. mondeling/schriftelijk/digitaal bij de studentcoach, afdelingsmanager of collegedirecteur/rector VAVO
  2. bij de interne vertrouwenspersoon of als het over een afdelingsmanager/collegedirecteur/rector VAVO gaat bij het College van Bestuur via secretariaatcvb@rocmn.nl.

De klacht wordt vervolgens onderzocht. Mocht de klacht over het College van Bestuur gaan of wil ROCMN dat de klacht door een klachtencommissie wordt onderzocht, dan wordt de klacht onderzocht door de Landelijke Klachtencommissie van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Als je meer wilt weten over de regeling of meer informatie nodig hebt:

Meer informatie is verkrijgbaar bij de coördinatoren van het netwerk COG: Ikram Bouchal of Justi Borst.

banner-1

Stel je vraag op WhatsApp

Via WhatsApp kun je gemakkelijk de vragen stellen die jou bezighouden over bijvoorbeeld school en werk, maar ook persoonlijke vragen.

CheckIt_Chat_groot